Heeft u interesse in onze diensten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

Neem contact met ons op

Home » Contracten Verzekeraars Vergoedingen

Contracten – Verzekeraars – Vergoedingen

Onze inspanningen en overleggen met de verzekeraars heeft ertoe geleid dat wij voor het contractjaar 2020 met iedere verzekeraar een contract hebben kunnen afsluiten. Dus bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan sturen wij u nota rechtstreeks naar de verzekeraar . U ontvangt van ons dus geen rekening en hoeft dus ook niets zelf in te dienen.

Contractjaar 2019 stond voor ons in het teken van een zeer kritische blik naar de overeenkomsten die wij zijn aangegaan met de zorgverzekeraar.

  • Voor eerlijke contracten met zorgverzekeraars, zonder afrekening door middel van de behandelindex (= bv max 5 behandelingen voor knieklachten, terwijl u  voor 12x verzekerd bent)
  • Omdat wij met tijd en aandacht voor u als patiënt ons werk willen doen i.p.v. bezig te moeten zijn met zinloze administratieve handelingen, opgelegd door zorgverzekeraars,
  • Wij willen werken tegen een kostendekkend tarief, zodat wij kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. (25-30 min behandeltijd ipv 17 min tegen huidige tarief)

Het is hierom waarom wij met een paar zorgverzekeraars in 2019 geen contract hebben afgesloten. Dat waren de volgende verzekeraars:

  • Caresq ( Besured, Optiq, National Academic, Promovendum)
  • De Friesland
  • Achmea groep (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis,  Avéro Achmea , Pro Life Zorgverzekeringen  en  OZF Zorgverzekeraar.)

Uiteraard kreeg u nog steeds een vergoeding van uw verzekeraar. Dit is ongeveer 60%-65% van het factuurtarief, mits u (voldoende) aanvullend verzekerd was voor fysiotherapie!!

Als uw verzekeraar hier niet tussen staat hebben wij wel een overeenkomst met uw verzekeraar. Deze zijn hier niet genoemd per naam omdat dat er te veel zijn om op te schrijven. U vergoeding is 100% bij voldoende  dekking in de aanvullende verzekering.

 

De frustraties onder fysiotherapeuten.

De meeste fysiotherapeuten behandelen met een behandeltijd rond de 25 à 30 minuten. Hiermee komen ze al jaren niet uit qua financiën. Er gaan praktijken failliet en er stoppen jonge collega’s omdat ze het niet (meer) redden. De gemiddelde carrière van nu startende jonge fysiotherapeuten duurt nog geen 15 jaar. Dat is zorgelijk. Het tarief van de zorgverzekeraar dekt maar 17 minuten. Dat is het aantal minuten waarvoor de zorgverzekeraar vergoeding betaalt. De tijd is dan op. De resterende, meestal 13 minuten, geven wij u al 14 jaar cadeau. Omdat wij het belang van u altijd voorop stellen.  En dat gaat niet meer, de maat is vol.

Om een normaal inkomen te verwerven moeten wij, de fysiotherapeuten, lange werk-weken maken. Daardoor doen wij vaak de administratie verplichtingen in onze vrije tijd, zoals dossiers aanvullen, brieven schrijven en bellen en overleggen met artsen. Er worden teveel onzinnige administratieve regels opgelegd door de verzekeraars, waardoor het doen van administratieve taken in het weekend geen uitzondering is. Wij komen ongeveer 10 euro per behandeling te kort. Hierdoor komt scholing, vernieuwing en dus de kwaliteit in het gedrang. Dat betekent dus eigenlijk dat wij u maar 17 min kunnen behandelen voor het geld wat de zorgverzekeraar voor u vergoed! Dat willen wij niet en wij plannen onze afspraken om het half uur.

 

Uw zorg is onze zorg.

Wat wij ook vervelend vinden is de verplichting om tevredenheid enquêtes (PREM) onder onze patiënten uit te zetten. Het is interessant en leerzaam om te weten of een patiënt al dan niet tevreden was over de geleverde zorg. Maar als er niet genoeg enquêtes zijn verstuurd, dan krijgt de fysiotherapeut een nog lager tarief uitbetaald door de verzekeraar. Over die tarieven of over de inhoud van de contracten is geen enkel gesprek mogelijk met zorgverzekeraars. Het is een kwestie van tekenen bij het kruisje. En daar hebben wij genoeg van.

  • Wij willen stoppen met het versturen van tevredenheid enquêtes met onzinnige vragen opgesteld door de verzekeraar
  • Wij willen u ongeveer 25 min behandeltijd geven
  • Wij vinden de behandelindex geen goed afrekenmiddel waardoor u bv niet meer dan 5x behandeld mag worden voor een bepaalde klacht. Dit terwijl u wel een dure aanvullende polis heeft met veel meer Fysio behandelingen!
  • De zorg moet van de zorg blijven en niet allerlei bonussen/miljoenen voor directie en CEO’s van de verzekeraars waardoor u polis en eigen risico in kosten alsmaar blijft stijgen

 

Aanvullende verzekering/ welke polis kiest u?

Restitutiepolis?

Restitutie betekent letterlijk teruggave. Een restitutiepolis is dus letterlijk gezien een zorgpolis waarbij je eerst zelf de rekening van de betreffende en zelf uitgekozen zorgaanbieder betaalt, voordat je de factuur indient bij je verzekeraar. Je krijgt het geld dus pas later terug van de zorgverzekering. Vergoeding van een niet gecontracteerde zorgaanbieder is vaak 70-100%

Naturapolis?

Bij een naturapolis betaalt je zorgverzekeraar direct de zorgkosten. Maar alleen de zorg van zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft, wordt volledig vergoed.Vergoeding van een niet gecontracteerde zorgaanbieder is vaak 50-70%.

 

Wordt fysiotherapie voor volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed?

Voor mensen met een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid voorkomt, worden fysiotherapiebehandelingen vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) betaal je dan zelf. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. Je kunt eventueel een aanvullende verzekering afsluiten om ook vergoeding voor de eerste 20 behandelingen te ontvangen. Staat uw aandoening niet op de chronische lijst dan komen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Hierop zit dan geen eigen risico.

 

Wat staat er op de chronische lijst?

Op de chronische lijst, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, staan aandoeningen waarvan de fysiotherapeutische behandeling na de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziektes en aangeboren afwijkingen.

 

Wanneer is het handig een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten?

Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt voor fysiotherapie hangt af van je huidige zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Ben je gezond en doe je niet aan risicovolle sporten, dan heb je – wat fysiotherapie betreft – wellicht helemaal geen aanvullende verzekering nodig, of is het goedkoopste aanvullende pakket voldoende. Als je een grotere kans op blessures hebt door de sport die je beoefent, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie het overwegen waard. En als je (vaker) last hebt van je rug of zwakke gewrichten hebt, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten. Vraag jezelf altijd af of je zelf voor fysiotherapie wilt betalen als er iets gebeurt, of dat je liever een (maandelijkse) premie hiervoor betaalt.

 

Hoe zit het met de vergoeding voor kinderen?

Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering als ze naar een gecontracteerde therapeut gaan. Als de therapeut vindt dat 9 behandelingen niet voldoende zijn, dan vergoedt de zorgverzekeraar na verwijzing van een arts of medisch specialist nog 9 behandelingen. Bij een aandoening die op de chronische aandoeningenlijst staat, worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor fysiotherapie? Bekijk dan de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

 

Is er verschil in de vergoeding van een behandeling bij een gecontracteerde en een niet-gecontracteerde fysiotherapeut?

In veel gevallen wel. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 100% van de behandeling bij een therapeut waar een contract mee is afgesloten. Deze vergoeding is overigens vaak wel weer beperkt tot een maximum aantal behandelingen of een maximumbedrag, afhankelijk van het zorgpakket dat je kiest. Bij een niet-gecontracteerde therapeut is de vergoeding vaak beperkt. Je krijgt dan bijvoorbeeld 75% van de behandeling vergoed of een maximumbedrag per behandeling.

 

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering. Kijk in je polis om te achterhalen voor welke vergoeding je in aanmerking komt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een maximum aantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 9, 12, 18 of 27. De duurste pakketten (gemiddeld circa €60 per maand) vergoeden vaak 100% van de kosten. Sommige zorgverzekeraars rekenen niet in aantal behandelingen, maar vergoeden een maximumbedrag (bijvoorbeeld €250) per jaar. Let op: de maximale vergoeding geldt voor alle therapieën samen. Dus als je maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed krijgt, dan vallen daar álle behandelingen onder van de therapieën die de zorgverzekeraar tot ‘fysiotherapie’ rekent.

Bekijk het vergoedingenoverzicht van 2020

× Kan ik u ergens mee helpen?