Kwaliteit – Zaltbommel

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwalitatief hoge zorg, maar laagdrempelig in benadering

Het bieden van goede kwaliteit van zorg is voor ons belangrijk. Naast dat we ingeschreven staan in de kwaliteitsregisters, vinden we het van groot belang dat u zich bij ons op uw gemak voelt en geen schroom ervaart om vragen te stellen.

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars, om zorg voor u toegankelijk te kunnen maken. We houden een elektronisch patiëntendossier van u bij (alleen binnen onze eigen praktijk), waardoor we onderling makkelijk kunnen doorverwijzen. We leggen hierin meetgegevens vast vanuit het motto ‘meten is weten’. Onderzoeksgegevens, vragenlijsten, loop-, sprong- en fitheidstesten, video-analyses etcetera: u zult zien dat het een leuke manier is om uw revalidatie te volgen. Uiteindelijk gaat het immers om de vooruitgang die u boekt.

We hechten grote waarde aan scholing van medewerkers en zijn op de hoogte van het laatste wetenschappelijke bewijs wat er in de fysiotherapie is. Intern overleggen we dagelijks met elkaar. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken we nauw samen en vormen we een hecht team: met elkaar hebben we immers de meeste kennis en kunde. Extern overleggen we tevens veelvuldig met verwijzers. Wij zijn van mening dat samenwerken een belangrijke factor is in het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

Behandelgemiddelde overzicht

De meeste zorgverzekeraars houden bij hoeveel behandelingen een patiënt nodig heeft om van zijn klachten af te komen. De zorgverzekeraars bekijken per praktijk hoeveel dit behandelgemiddelde afwijkt van het landelijk gemiddelde. Hieronder vindt u de percentages die onze praktijk in 2013 en 2014 heeft ontvangen. U kunt hier zien dat u ruim 10-20% minder behandelingen nodig heeft om uw klachten op te lossen, dan het landelijk gemiddelde.

Zorgverzekeraar Landelijk gemiddelde Praktijk gemiddelde 2013
Praktijk gemiddelde 2014 Praktijk gemiddelde 2015
Menzis 100% -14,9% -16,3% -9,7%
CZ/Deltalloyd/Ohra 100% -21,0% -18,0% -21,0%
Achmea 100% -13,0% -12,0%
VGZ 100% -27,0%

 

Cliënttevredenheid

We zijn ons er van bewust dat een behandelgemiddelde niet alles zegt. Het draait er immers vooral om dat u goed geholpen wordt, al kost dit meer behandelingen. Hieronder kunt u zien hoe wij door u als cliënten worden beoordeeld. De resultaten komen uit de zogeheten Consumer Quality Index, een enquête waarvoor u per e-mail wordt uitgenodigd aan het einde van de behandelreeks.

want-bewegen-is-leven1