Verzekeringen en Tarieven – Zaltbommel

Verzekeringen en Tarieven

Verzekeringen en Tarieven

Vergoeding voor fysiotherapie

Fysiotherapie zit in iedere aanvullende verzekering. In de praktijk komen wij vaak tegen dat mensen niet weten hoe zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het verstandig om dit wel na te kijken. Verderop deze pagina kunt u zien wat een behandeling gemiddeld kost. Wij hebben contracten met iedere zorgverzekeraar. Wij staan op de meeste websites van zorgverzekeraars geregistreerd als Fysio-Manuele Therapie en Revalidatie Training J.F. van der Donk. Zoek voor de zekerheid even op op ons adres, in plaats van onze praktijknaam. Als u ons niet tegenkomt op de website van uw zorgverzekeraar, dan horen wij het graag van u.

Goed om te weten is dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in 2017 de eerste 9 behandelingen altijd worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast is de vergoeding voor gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) tot maximaal 37 behandeling in de basisverzekering opgenomen vanaf 2017.

Indien u een chronische indicatie heeft, heeft u recht op langdurige fysiotherapie. Houd er echter rekening mee, dat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering komen. Bent u dus onvoldoende aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat u zelf moet bijbetalen. Na deze 20 behandelingen wordt voor een bepaalde duur de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Of u in aanmerking komt voor een chronische machtiging, bepaalt uw arts of specialist. Belangrijk is in ieder geval dat de aandoening voorkomt op de lijst van minister Borst.

Voor de reguliere fysiotherapiebehandelingen wordt het eigen risico niet aangesproken. Alleen wanneer fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dus in het geval van een chronische machtiging, wordt het eigen risico wel aangesproken. Onderstaand model vat het verhaal nog even samen.

188605_nl_editor photo15

Verzekering 2017

Is er veel veranderd in 2017? Dat wisselt per verzekering. Er zijn verzekeraars die minder fysiotherapiebehandelingen vergoeden in hetzelfde pakket. Het eigen risico blijft gelijk aan 2016, namelijk €385,00. Met het eigen risico heeft u alleen te maken indien u een chronische machtiging heeft, niet indien u ons via uw aanvullende verzekering bezoekt.
We merken dat veel mensen kiezen om zich niet aanvullend te verzekeren. In dat geval heeft u dus geen vergoeding voor fysiotherapie, tenzij u in aanmerking komt voor de chronische machtiging. Echter start deze pas na 20 behandelingen, zoals hierboven staat beschreven.
Wanneer u vragen heeft over uw zorgverzekering, dan is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en desnoods om een schriftelijke bevestiging te vragen. Wij geven u advies waar we kunnen, maar u blijft uiteraard altijd zelf verantwoordelijk voor uw vergoeding en betaling.

Tarieven Beweegprogramma’s


 Medische Trainingstherapie Medisch Pilates
1x per week
      maand € 40,00 U kunt dit navragen
      kwartaal € 110,00 bij Thea Speklé van
      jaar € 400,00 Pilatescenter
2x per week Zaltbommel. Kijk
      maand € 60,00 voor meer informatie
      kwartaal € 160,00 verder op deze
      jaar € 580,00  website.
Intake of losse fitheidstest € 37,50
Individuele les € 35,00
Losse groepsles €10,00

Betalingsvoorwaarden volgens MediCas juridisch avies & incassobureau (download de voorwaarden hier).

Tarieven Fysiotherapie 2016

Intake en onderzoek zonder verwijzing, inclusief screening € 49,90
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,32
Fysiotherapie in praktijk (o.a dry needling) € 34,00
Handtherapie in praktijk € 34,00
Sportrevalidatie in praktijk € 34,00
Manuele therapie in praktijk € 43,26
Oedeemtherapie in praktijk € 45,11
Toeslag behandeling aan huis € 15,00
Eenmalig onderzoek en verslag op medische indicatie € 56,19
Kosten voor spalkmateriaal, tape of hulpmiddelen Eigen bijdrage
   – Spalkmateriaal handtherapie Variabel
   – Intapen enkel / knie / pols € 10,00
   – Intapen knieschijf met combipack P € 2,00
   – Intapen Medical tape (per strook van vier blokken) € 1,00
   – Rol Medical Tape € 15,00
   – Rol Tensoplast € 9,00
   – Rol Leukoplast € 8,00

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Betalingsvoorwaarden volgens MediCas juridisch avies & incassobureau (download de voorwaarden hier). In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “Modelregeling Fysiotherapeut – patient” van het KNGF/NPCF.

Uw zorgrekening

Samenwerking met infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de servicedesk van Infomedics op 0900-4049404 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

want-bewegen-is-leven1