Heeft u interesse in onze diensten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

Neem contact met ons op

Home ยป Samenwerking

Samenwerking

Intern

Wij kijken regelmatig met elkaar mee. Als team hebben we immers meer kennis dan als individu. Wanneer uw therapeut bijvoorbeeld denkt dat u gebaat bent bij manueel therapie, zal deze in overleg met u zorgen dat u ook door de manueel therapeut gezien wordt. We overleggen onderling dagelijks met elkaar. Iedere dinsdag scholen we elkaar daarnaast intern, waar we complexere problematiek bespreken of gevolgde cursussen aan elkaar uitleggen.

Extern

Verwijzers

Een goede samenwerking met verwijzers, is voor ons erg belangrijk. Wanneer u op controle gaat bij uw arts of wanneer u bij ons klaar bent, krijgt uw (huis)arts altijd een rapportage van ons. Ook wanneer u zich bij ons meldt zonder verwijzing, brengen we de huisarts hiervan op de hoogte. Wij vinden het niet meer dan gebruikelijk om goed met verwijzers te communiceren. De testen die u bij ons heeft doorlopen, zullen we uiteraard in de rapportage vermelden.

Sportverenigingen

Aandacht voor blessurepreventie is in onze optiek nodig, om het aantal sportblessures te verminderen. We werken hiervoor samen met sportverenigingen en hopen dat meerdere verenigingen in de Bommelerwaard zich hierbij zullen aansluiten. We zorgen dat trainers/coaches op de hoogte zijn van risicofactoren in de sport en het vroegtijdig herkennen van blessures, zodat er adequate actie kan worden ondernomen. We kunnen screeningen uitvoeren om te bepalen hoe goed uw conditie en fysieke fitheid zijn. Wanneer u een blessure heeft opgelopen, zullen we na het traject bij ons, in overleg treden met uw trainers/coaches, om te zorgen dat u weer met vertrouwen uw sport kan hervatten.

Netwerken

We zijn actief in het netwerk Fysiowaard: een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de Bommelerwaard en aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (KNGF, NVMT, NVFL, NGHT). We nemen deel aan het Schoudernetwerk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, aan Schoudernetwerk Zuid-Oost Nederland en aan het Knienetwerk Noord-Brabant, gericht op het begeleiden van complexere knie- en schouderproblematiek. Twee van onze therapeuten zijn aangesloten bij Claudicationet, voor het begeleiden van gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen). Hartfalen is ook nog een specialisatie evenals revalidatie van Corona.

Daarnaast zijn we lid van Ergo Optima, gericht op arbo fysiotherapie en bedrijfszorg.

× Kan ik u ergens mee helpen?