Home » Verzekeringen en Tarieven

Verzekeringen en Tarieven

Fysiotherapie zit in iedere aanvullende verzekering. In de praktijk komen wij vaak tegen dat mensen niet weten hoe zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het verstandig om dit wel na te kijken. Verderop deze pagina kunt u zien wat een behandeling gemiddeld kost. Wij staan op de meeste websites van zorgverzekeraars geregistreerd als Fysio-Manuele Therapie en Revalidatie Training J.F. van der Donk. Zoek voor de zekerheid even op op ons adres, in plaats van onze praktijknaam. Als u ons niet tegenkomt op de website van uw zorgverzekeraar, dan horen wij het graag van u.

In 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. 

Goed om te weten is dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar de eerste 9 behandelingen altijd worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast is de vergoeding voor gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) tot maximaal 37 behandeling in de basisverzekering opgenomen. Ook wordt een traject bij heup- en knieartrose voor 12x vergoed uit uw basisverzekering. Voor zowel claudicatio intermittens als heup- en knieartrose geldt dat dit traject maar 1x gedurende uw leven vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Indien u een chronische indicatie heeft, heeft u recht op langdurige fysiotherapie. Houd er echter rekening mee, dat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering komen. Bent u dus onvoldoende aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat u zelf moet bijbetalen. Na deze 20 behandelingen wordt voor een bepaalde duur de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Of u in aanmerking komt voor een chronische machtiging, bepaalt uw arts of specialist. Belangrijk is in ieder geval dat de aandoening voorkomt op de lijst van chronische aandoeningen van minister Borst.

Voor de reguliere fysiotherapiebehandelingen wordt het eigen risico niet aangesproken. Alleen wanneer fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dus in het geval van een chronische machtiging, wordt het eigen risico wel aangesproken. Onderstaand model vat het verhaal nog even samen.

Tarieven Beweegprogramma’s

1x per week
maand € 42,00
kwartaal € 115,50
jaar € 420,00

2x per week
maand  € 63,00           
kwartaal € 160,00
jaar € 609,00

Intake of losse fitheidstest € 42,00
Individuele les € 42,00
Losse groepsles €11,00

Betalingsvoorwaarden volgens MediCas juridisch avies & incassobureau (download de voorwaarden hier).

Tarieven Fysiotherapie 2020

Intake en onderzoek zonder verwijzing, inclusief screening € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,40
Fysiotherapie in praktijk € 37,80
Handtherapie in praktijk € 37,80
Sportrevalidatie in praktijk € 37,80
Manuele therapie in praktijk € 47,25
Oedeemtherapie in praktijk € 47,25
Toeslag behandeling aan huis € 18,90
Eenmalig onderzoek en verslag op medische indicatie € 75,00

 

Kosten voor spalkmateriaal, tape of hulpmiddelen Eigen bijdrage
– Spalkmateriaal handtherapie Variabel
– Intapen enkel / knie / pols € 10,00
– Intapen knieschijf met combipack P € 2,00
– Intapen Medical tape (per strook van vier blokken) € 1,00
– Rol Medical Tape € 15,00
– Rol Tensoplast € 9,00
– Rol Leukoplast € 8,00

 

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Betalingsvoorwaarden volgens MediCas juridisch avies & incassobureau. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “Modelregeling Fysiotherapeut – patient” van het KNGF/NPCF.

Uw zorgrekening

Samenwerking met infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de servicedesk van Infomedics op 0900-4049404 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Mulligan

Met de Mulligan methode worden gewrichtsklachten behandeld, waarbij wordt uitgegaan van een positiefout van het gewricht. De therapeut stuurt het gewricht in de juiste richting (repositioneren), terwijl de patiënt actief een beweging uitvoert. Deze beweging moet volledig pijnvrij zijn. De verbeterde sporing van het gewricht kan een snel herstel geven.

McKenzie

De McKenzie methode is zeer geschikt voor rugklachten, waarbij wordt uitgegaan van het centralisatiefenomeen. Wanneer er uitstralende pijn is naar de ledematen, blijkt vaak dat bepaalde bewegingen zorgen voor afname van de uitstralende pijn. De pijn verplaatst zich naar het centrum: de rug. Na een gedegen onderzoek, richt de behandeling zich op zelfredzaamheid: met oefeningen leert u uw herstel zoveel mogelijk te bespoedigen. Indien nodig zal de therapeut de therapie aanvullen met andere technieken.

Functionele Looptraining

Lopen ligt aan de basis van ons bewegingspatroon. De manier waarop we lopen kan zodoende een grote invloed uitoefenen op klachten. Het kan zijn dat u in het verleden een blessure heeft gehad, waardoor u anders bent gaan lopen. Mogelijk heeft u dit zelf al automatisch gecorrigeerd, maar het is ook mogelijk dat het veranderde looppatroon is blijven bestaan. Het kan bijvoorbeeld leiden tot voetklachten, knieklachten, heupklachten of lage rugpijn. Functionele looptraining kan dan uitkomst bieden, om te beoordelen of u een goed looppatroon heeft en om u

× Kan ik u ergens mee helpen?